• Kategorie
  • test przesiewowy koronawirus

Szybki test na koronawirusa pozwala na wstępną diagnostykę zakażenia. Posiadamy testy antygenowe (wymazowe) i na wykrycie przeciwciał IgM i IgG. Szybkie testy na koronawirusa antygenowe są oficjalnie zaakceptowane jako alternatywa dla testów molekularnych wykonywanych w labolatoriach medycznych.