• Kategorie
 • defibrylatory treningowe

Defibrylator treningowy to urządzenie symulujące działanie prawdziwego defibrylatora automatycznego (AED - Automated External Defibrillator) w celach szkoleniowych. Jego głównym celem jest nauka i praktyka obsługi defibrylatora bez ryzyka dla zdrowia uczestników szkolenia.

Czym jest defibrylator treningowy?

 • Symulacja: Defibrylator treningowy naśladuje działanie prawdziwego AED, ale nie dostarcza rzeczywistych wstrząsów elektrycznych.
 • Realistyczność: Wyposażony jest w interfejs, który imituje rzeczywiste instrukcje głosowe i wizualne, które pojawiają się na prawdziwym defibrylatorze podczas ratowania życia.
 • Bezpieczeństwo: Umożliwia bezpieczne ćwiczenie procedur ratunkowych, w tym zakładanie elektrod i udzielanie pierwszej pomocy.

Do czego służy defibrylator treningowy?

 • Szkolenie: Służy do nauki i praktyki obsługi defibrylatora automatycznego, co jest kluczowe dla osób, które mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej ratowania życia.
 • Przygotowanie: Pomaga w przygotowaniu na rzeczywiste sytuacje nagłego zatrzymania krążenia, zwiększając pewność siebie i skuteczność działania ratowników.

Kto może używać defibrylatora treningowego?

 • Ratownicy medyczni: Profesjonalni ratownicy medyczni używają defibrylatorów treningowych w ramach swojej edukacji i praktyki.
 • Personel pierwszej pomocy: Osoby pracujące w miejscach, gdzie AED są dostępne (np. szkoły, lotniska, zakłady pracy) mogą być szkolone z użyciem defibrylatorów treningowych.
 • Osoby prywatne: Każda osoba, która chce nauczyć się obsługi AED, może wziąć udział w szkoleniu z użyciem defibrylatora treningowego. Szkolenia te często są dostępne dla szerokiej publiczności.
 • Instruktorzy pierwszej pomocy: Trenerzy i instruktorzy wykorzystują defibrylatory treningowe do prowadzenia kursów pierwszej pomocy i obsługi AED.

Defibrylatory treningowe są niezbędnym narzędziem edukacyjnym, które pomaga w przygotowaniu na nagłe sytuacje medyczne, zwiększając szanse na skuteczne udzielenie pomocy i uratowanie życia.

 • Drogi użytkowniku,

wchodzisz na stronę, na której znajdują się wyroby medyczne.


Korzystaj z nich zgodnie z ich instrukcją używania lub etykietą. Na stronie znajdują się również wyroby medyczne przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Klikając "TAK", potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią przekazu.