FAQ

  1. Co to jest ten koronawirus?

SarS-CoV-2 to wirus z rodziny koronawirusów. Obecnie, możemy wyróżnić 6 gatunków, które bezpośrednio wywołują infekcję u ludzi. O ile cztery szczepy: tj. 229E, OC43,  NL63  i  HKU1   wywołują zaledwie łagodne objawy przeziębienia, o tyle w przypadku dwóch pozostałych szczepów: SARS-CoV oraz MERS-CoV, wskaźnik śmiertelności jest wysoki.
SARS-CoV-2 podobnie, jak SARS, jest wirusem zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej.  W ciężkim przebiegu powoduje obustronne śródmiąższowe zapalenie płuc, niewydolność oddechową i zgon.

  1. Jak można wykryć koronawirusa?

Na chwilę obecną Światowa Organizacja Zdrowia akredytowała wyłącznie jeden rodzaj badań, pozwalających na zdiagnozowanie wirusa u chorych. Jest to badanie metodą PCR. Jest to badanie genetyczne, polegające na wyodrębnieniu sekwencji DNA, powielenie jej i porównanie z tzw. Starterem, czyli sekwencją genów charakterystyczną dla wirusa SARS-CoV-2. Jest to specjalistyczne, kosztowne badanie możliwe do wykonania wyłącznie we wyspecjalizowanym laboratorium o odpowiednim stopniu hermetyczności.

W Polsce mamy obecnie 13 takich laboratoriów. Proces diagnostyczny trwa od 3 do nawet 24 godzin, w zależności od liczby powtórzeń.

  1. Co to jest test przesiewowy?

Diagnostyka przesiewowa jest powszechnie stosowanym rodzajem badania w kierunku wykrywania różnego rodzaju chorób i wirusów. Tego rodzaju badania przeprowadza się m.in. w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia HIV, Syfilisa, różyczki, grypy, chlamydii.

Badania przesiewowe mają na celu powszechną diagnostykę określonej grupy ryzyka, która pozwoli na szybką izolację osób chorych i wczesne leczenie. Badania wykazują, że również w przypadku koronawirusa, wcześnie podjęte leczenie pozwala na łagodny i bezpieczny przebieg choroby. Co istotne, badania przesiewowe (screeningowe) wykonuje się również wśród osób nie wykazujących objawów choroby.

Testy przesiewowe muszą być proste w użycie, szybkie w przeprowadzeniu i tanie.

  1. Jak działa test przesiewowy?

Najbardziej powszechnym typem testów tego rodzaju, są testy imunochromatyczne, które w krótkim czasie (10-30 minut) pozwalają potwierdzić  obecność antygenów wirusowych. Do przeprowadzenia badania pobiera się próbkę krwi pełnej lub osocze.

W przypadku wirusa SARS-CoV-2, we krwi wykrywana jest obecność przeciwciał klasy IgG oraz IgM na obecność antygenu 2019-nCoV.

Jeżeli we krwi pacjenta przeciwciała na obecność antygenu 2019-nCoV osiągnęły możliwy do wykrycia poziom, test zakończy się wynikiem pozytywnym.

  1. Jak czuły jest test?

Zarówno czułość (85%) jak i swoistość (96%) tej metody, jest zadowalająco wysoka. Oczywiście, testy przesiewowe są mniej wiarygodne diagnostycznie niż PCR, równocześnie jednak są dużo prostsze w wykonaniu, nie wymagają dostępu do specjalistycznego sprzętu, jak również wykwalifikowanego personelu. Ogromną zaletą jest również bardzo krótki czas oczekiwania na wynik, oraz fakt, że testy te do prawidłowego odczytu, nie wymagają użycia analizatora. Wynik można więc odczytać wizualnie, w oparciu o dostarczoną instrukcję.

 

  1. Gdzie może sprawdzić się taki test?

Tego rodzaju rozwiązanie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużym skupiskiem ludzi oraz potencjalnie grupą ryzyka. Do takich miejsc możemy zaliczyć SOR-y, Pogotowie Ratunkowe, Sanepidy. Dostępność szybkich testów w karetkach pogotowia, w gabinetach lekarskich a nawet do dyspozycji służb mundurowych, pozwoliłaby na szybkie działanie i podejmowanie decyzji, w zależności od wyniku testu.

 

  1. Na jakim etapie zarażenia test wykrywa wirusa. Od którego do którego dnia najlepiej go stosować?

Okres inkubacji wirusa trwa maksymalnie 14 dni od zakażenia. W tym czasie powinny pojawić objawy, takie jak bardzo wysoka gorączka, suchy kaszel etc. Nie u wszystkich jednak występują objawy. U niektórych osób zaobserwowano bezobjawowy przebieg choroby. Mimo że osoby te nie miały żadnych dolegliwości, to jednak nadal zarażały inne osoby! Dlatego tak istotna jest kwarantanna wynosząca 14 dni i diagnostyka przesiewowa, która wykaże „bezobjawowych” nosicieli w populacji.

  1. Czy wyniki testu da się zinterpretować samodzielnie?

Wyniki testy można odczytać wizualnie (nie potrzeba analizatora). Instrukcja używania za pomocą schematów pokazuje w jaki sposób czytać test a także, jaki wynik uznaje się za pozytywny/negaytwny/nieważny

 

  1. Jeżeli okaże się, że test wykrył u mnie obecność koronawirusa to jak mam się dalej zachować?

Jeżeli test okaże się pozytywny, należy niezwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub skontaktować się z najbliższym szpitalem, który pełni jednocześnie funkcję jednostki zakaźnej i przyjmuje osoby z podejrzeniem koronawirusa.