Wagi medyczne - ustawy i normy
2018-12-21 18:52:00 Administrator Sklepu
Informacje na temat legalizacji, kalibracji (wzorcowania) i ponownej legalizacji wag medycznych. 1. Jakie akty prawne dotyczą wag medycznych? Inaczej niż w przypadku innych wyrobów medycznych, wagi medyczne oprócz ustaw idyrektyw d... Więcej