Pierwsza pomoc to zespół czynności, które wykonuje się w przypadku nieszczęśliwego wypadku albo w trakcie nagłego zachorowania. Ich celem jest pomoc poszkodowanemu przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy. Pierwsza pomoc poprawia rokowania poszkodowanego, a niejednokrotnie ratuje życie

W Polsce nie jest obowiązkowe, aby każdy z nas posiadał szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Niemniej jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje i może się okazać, że taka wiedza kiedyś nam się przyda, aby komuś uratować życie.

Niebezpieczna sytuacja na drodze może przytrafić się praktycznie każdemu, niemniej tak samo prawdopodobne będzie zasłabnięcie, albo zakrztuszenie się w pracy, czy w domu. Powinniśmy wtedy umieć odpowiednio zareagować i pomóc. Nie wolno robić tego ze strachu przed prawnymi konsekwencjami, jednakże dlatego, że pierwsza pomoc może uratować komuś życie, czy też ochronić go przed ewentualnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

 

Ważne, abyś wiedział jak pomóc

Bardzo ważne będzie, aby pierwsza pomoc była odpowiednio udzielona. Dzieci, które szkolą się przed egzaminami na kartę rowerową, przechodzą również kurs pierwszej pomocy. Osoby dorosłe, zdające na prawo jazdy także muszą odbyć właściwe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Ci, którzy nie prowadzą żadnych pojazdów, również mogą przejść szkolenie w tymże zakresie. Pomóc może tutaj szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia takie prowadzone są przez ratowników medycznych, posiadających uprawnienia instruktora. Ośrodki przeprowadzające tego rodzaju szkolenia można znaleźć w Internecie.

 

Z jakich części składa się szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenie z pierwszej pomocy może mieć różny zakres, w zależności od szkolonej grupy zawodowej, dla której będzie przeznaczone. Inna będzie specyfika urazów i w związku z tym i sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w biurach, szkołach, czy w zakładach produkcyjnych.

 

Kursy pierwszej pomocy

Istotne jest, aby skorzystać z kursów, które prowadzi się zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji. Tak samo ważne będzie, aby kurs poza teorią, oferował również ćwiczenia praktyczne. W części teoretycznej osoby zainteresowane uczy się, w jaki sposób zabezpieczyć miejsce wypadku, jak wezwać pomoc i ocenić funkcje życiowe poszkodowanego. Następnie przekazywana jest informacja jak przeprowadzić prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową, która potocznie nazywana jest sztucznym oddychaniem, jak również jaki rodzaj pomocy zastosować w razie wybranych urazów, czy też objawów chorobowych. Szkolenie winno zawierać ćwiczenia praktyczne z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w wypadku typowych zranień jak, chociażby oparzeń, czy złamań. Kurs powinien obejmować także szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z udziałem fantomów. Przykładowo takie fantomy pierwszej pomocy w szkołach są w stanie odzwierciedlić zachowanie się ciała poszkodowanego, co uczy dzieci właściwego udzielania pierwszej pomocy.