Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora automatycznego (AED) może być niezwykle skuteczną metodą ratowania życia w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Oto kroki, które warto podjąć przy korzystaniu z AED:

  1. Zadzwoń po pomoc medyczną: W przypadku zatrzymania akcji serca zadzwoń na numer alarmowy swojego kraju lub poproś kogoś w pobliżu o wezwanie pogotowia. Ważne jest jak najszybsze działanie, a każda sekunda się liczy.

  2. Sprawdź bezpieczeństwo: Upewnij się, że miejsce, w którym znajduje się poszkodowany, jest bezpieczne dla Ciebie i dla innych. Jeśli jest to konieczne, przenieś poszkodowanego na płaską i suchą powierzchnię, aby umożliwić wykonywanie resuscytacji.

  3. Uruchom AED: Zlokalizuj najbliższy AED. Zwykle znajdują się w miejscach publicznych, takich jak centra handlowe, lotniska, hotele czy budynki użyteczności publicznej. Jeśli masz AED w pobliżu, przynieś go i włącz.

  4. Przygotuj klatkę piersiową: Zdejmij odzież z górnej części ciała poszkodowanego, aby odsłonić klatkę piersiową. Upewnij się, że klatka piersiowa jest sucha, aby uniknąć zakłóceń podczas przyklejania elektrod AED.

  5. Przyklej elektrody: Nałóż elektrody zgodnie z instrukcjami AED. Zazwyczaj jedna elektroda jest umieszczana na górnej prawej stronie klatki piersiowej, a druga na dolnej lewej stronie klatki piersiowej. Postępuj zgodnie z oznaczeniami na elektrodach.

  6. Nie dotykaj poszkodzonej osoby: Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanej osoby, gdy AED analizuje rytm serca i dostarcza defibrylację. Upewnij się, że wszyscy stoją z dala od ciała poszkodowanego.

    Przeprowadź analizę rytmu serca: Po umieszczeniu elektrod AED na klatce piersiowej, urządzenie rozpocznie analizę rytmu serca poszkodowanego. Upewnij się, że wszyscy są bezpieczni i nie dotykają poszkodzonej osoby.
  7. Dostarcz defibrylację: Jeśli AED zdiagnozuje migotanie komór lub inne rytmiczne zaburzenia, urządzenie wyda polecenie dostarczenia defibrylacji. Przyciśnij przycisk lub zacznij dostarczać defibrylację