Zatrzymanie krążenia i użycie defibrylatora automatycznego

Zatrzymanie krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) to stan, w którym serce przestaje skutecznie pompować krew, co prowadzi do natychmiastowego zatrzymania przepływu krwi w organizmie. NZK może być spowodowane różnymi czynnikami, w tym zawałem serca, zaburzeniami rytmu serca, urazem, czy innymi problemami zdrowotnymi. W takich sytuacjach szybka interwencja jest kluczowa dla przeżycia pacjenta.

Użycie defibrylatora automatycznego

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) jest urządzeniem zaprojektowanym do łatwej obsługi przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia. Oto kroki, jakie należy podjąć w przypadku NZK:

 1. Ocena stanu pacjenta:

  • Sprawdź, czy pacjent jest nieprzytomny i nie oddycha normalnie.
  • Poproś kogoś o wezwanie pomocy medycznej (numer alarmowy 112 lub 999) i przyniesienie AED.
 2. Włączenie AED:

  • Włącz AED, naciskając przycisk zasilania.
 3. Podłączenie elektrod:

  • Odsłoń klatkę piersiową pacjenta.
  • Przyklej elektrody do gołej skóry pacjenta zgodnie z ilustracjami na elektrodach (jedna elektroda na górnej prawej części klatki piersiowej, druga na dolnej lewej stronie klatki piersiowej).
 4. Analiza rytmu serca:

  • AED automatycznie analizuje rytm serca pacjenta.
  • Nie dotykaj pacjenta podczas analizy.
 5. Podanie wstrząsu:

  • Jeśli AED zaleci defibrylację, upewnij się, że nikt nie dotyka pacjenta.
  • Naciśnij przycisk wstrząsu, gdy AED go zasygnalizuje.
 6. Kontynuacja RKO:

  • Po podaniu wstrząsu kontynuuj resuscytację krążeniowo-oddechową (uciski klatki piersiowej i oddechy ratunkowe) zgodnie z instrukcjami AED do czasu przybycia profesjonalnej pomocy.

Budowa defibrylatora automatycznego (AED)

 1. Obudowa:

  • Wytrzymała i kompaktowa, odporna na wstrząsy, kurz i wilgoć (klasa ochrony IP55).
 2. Elektrody:

  • Samoprzylepne elektrody, które łatwo przyklejają się do klatki piersiowej pacjenta.
  • Zintegrowane przewody, które łączą elektrody z urządzeniem.
 3. Panel kontrolny:

  • Ekran LCD lub wskaźniki LED wyświetlające instrukcje i status urządzenia.
  • Przycisk zasilania i przycisk wstrząsu (jeśli AED nie jest całkowicie automatyczny).
 4. Instrukcje głosowe i wizualne:

  • Automatyczne instrukcje krok po kroku, które prowadzą użytkownika przez cały proces ratunkowy.
 5. Bateria:

  • Długowieczna bateria, która zapewnia gotowość urządzenia przez kilka lat.
  • Wskaźnik stanu baterii monitorujący poziom naładowania.
 6. System analizujący:

  • Wbudowany mikroprocesor, który analizuje rytm serca pacjenta i decyduje, czy defibrylacja jest konieczna.
  • Algorytm bezpieczeństwa, który zapobiega wyzwoleniu wstrząsu, jeśli nie jest to potrzebne.
 7. Pamięć wewnętrzna:

  • Rejestracja zdarzeń i danych użycia, które mogą być później analizowane przez personel medyczny.

Kto może użyć AED?

 1. Ratownicy medyczni: Profesjonaliści przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 2. Personel pierwszej pomocy: Osoby pracujące w miejscach, gdzie AED są dostępne.
 3. Osoby przeszkolone: Każdy, kto przeszedł kurs pierwszej pomocy z użyciem AED.
 4. Szeroka publiczność: AED jest zaprojektowany do użycia przez osoby bez specjalistycznego przeszkolenia dzięki automatycznym instrukcjom głosowym i wizualnym.

Publiczny dostęp do defibrylatorów (PAD)

Publiczny dostęp do defibrylatorów (PAD) to inicjatywa mająca na celu rozmieszczenie AED w miejscach publicznych, takich jak:

 1. Szkoły i uczelnie: Obiekty edukacyjne wyposażone w AED.
 2. Lotniska i dworce: Miejsca o dużym natężeniu ruchu, gdzie może dojść do nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Centra handlowe: Obszary z dużą liczbą odwiedzających.
 4. Zakłady pracy: Firmy i organizacje, które dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników.
 5. Obiekty sportowe: Stadiony, hale sportowe, siłownie i inne miejsca aktywności fizycznej.
 6. Miejsca publiczne: Ulice, parki, urzędy i inne miejsca dostępne dla szerokiej publiczności.

Dlaczego publiczny dostęp do AED jest ważny?

 1. Szybka reakcja: Umożliwia natychmiastowe podjęcie działań ratunkowych, co jest kluczowe dla przeżycia pacjenta.
 2. Zwiększenie przeżywalności: Dostępność AED w miejscach publicznych znacząco zwiększa szanse na przeżycie w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia.
 3. Edukacja i świadomość: Promuje świadomość pierwszej pomocy i edukację w zakresie obsługi AED wśród szerokiej publiczności.
 4. Wsparcie systemu ratowniczego: AED są kluczowym elementem systemu pierwszej pomocy, wspomagając profesjonalne służby ratunkowe.