Fantomy do nauki pierwszej pomocy w szkołach i zakładach pracy


Znajomość zasad pierwszej pomocy jest niezbędna do właściwego udzielania wsparcia poszkodowanym w sytuacjach
zagrażających jego zdrowiu i życiu. Szczególną sytuacją jest nagłe zatrzymanie krążenia, które bez podjęcia resuscytacji oddechowo-krążeniowej (RKO) oraz udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, może doprowadzić do
nieodwracalnych uszkodzeń mózgu, a nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest zaopatrzenie szkół i zakładów pracy w sprzęt i akcesoria, pozwalające na kompleksową naukę zasad pierwszej pomocy. Wśród nich, można wyróżnić fantomy szkoleniowe.

Fantomy do nauki pierwszej pomocy – charakterystyka

Są to proste modele anatomiczne człowieka, wykonane w sposób umożliwiający symulowanie konkretnych sytuacji, w tym nagłego zatrzymania krążenia. Pozwalają na naukę zasad udzielania pierwszej pomocy z zakresu RKO, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. W zależności od modelu, fantomy szkoleniowe mogą być wyposażone w rozwiązania, w tym również multimedialne, pozwalające na jak najbardziej realistyczne ćwiczenia i prostą weryfikację ich poprawności. Przekłada się to na efektywną, poprawną naukę wykonywanych czynności, w tym m.in. właściwego udrożnienia dróg oddechowych czy prawidłowego określenia miejsca uciśnięć w obrębie klatki piersiowej i siły ucisku.

Fantomy szkoleniowe – dlaczego warto wyposażyć w nie szkoły i zakłady pracy?


Nie da się przewidzieć sytuacji, w której będzie nam potrzebna wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dlatego
tak ważne jest posiadanie umiejętności, które w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, pozwolą udzielić
wsparcia osobie poszkodowanej. Z tego względu, coraz więcej placówek edukacyjnych i firm, decyduje się na
prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.
W sytuacji realnego zagrożenia życia osoby poszkodowanej, sama teoria może nie wystarczyć do właściwego udzielenie
pomocy. Fantomy szkoleniowe, dzięki swojej formie oraz materiałom użytym do ich wykonania, pozwalają wypracować
nawyki, które w przypadku napotkania osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia, umożliwią szybkie podjęcie kroków z zakresu RKO.

Nie od dziś wiadomo, że „trening czyni mistrza” - dlatego warto zaopatrzyć firmę bądź szkołę w fantomy, pozwalające na praktyczną naukę RKO, a tym samym zdobycie umiejętności, pozwalających na ratowanie życia.