Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zorganizowanie w firmie miejsc pierwszej pomocy. Tego rodzaju punkty zwykle kojarzymy z apteczką umieszczoną na ścianie. Jednakże nawet bardzo dobrze wyposażona apteczka nie wesprze nas w momencie, gdy nastąpi Nagle Zatrzymanie Krążenia i trzeba będzie działać celem ratowania ludzkiego życia. W takim przypadku defibrylator AED może być niezastąpionym urządzeniem.

 

Czy defibrylator jest standardem/obowiązkiem w miejscu pierwszej pomocy? Czy zdarzają się sytuacje, że będzie to sprzęt obowiązkowy?

 

Nie istnieją na dzień dzisiejszy w naszym kraju przepisy prawne mówiące o obowiązku wyposażenia każdej firmy w defibrylator AED. Jednakże biorąc pod uwagę fakt ciągle wzrastającego zagrożenia, które niesie ze sobą Nagłe Zatrzymanie Krążenia, które nierzadko staje się bezpośrednią przyczyną zgonów, umieszczenie tego rodzaju urządzeń w miejscach pracy jest dość zasadne. Warto mieć na uwadze, że przeżywalność w wypadku NZK bez natychmiastowej pomocy wynosi tylko 5%. Defibrylatory AED są zatem zabezpieczeniem dla zdrowia i życia pracowników.

 

Defibrylator, małe urządzenie, które pokaże jak uratować komuś życie – bezcenne

 

Zakupienie tego rodzaju sprzętu to spory wydatek, niemniej istnieją także korzyści jego nabycia – jakie?

Nie do przecenienia są zapewne dwie korzyści, które wynikają z posiadania tegoż urządzenia:

  • Defibrylator AED podając wstrząsy terapeutyczne, wygłusza chaotyczne impulsy serca osoby poszkodowanej w czasie NZK. Jest to warunek konieczny celem przywrócenia odpowiedniego rytmu serca,
  • Dzięki komunikatom głosowym skierowanym do osoby obsługującej AED organizuje cały przebieg akcji ratowniczej. Ponadto w niektórych modelach defibrylatorów poza komendami głosowymi, wyświetlane są również instrukcje graficzne. Pomagają one we właściwym przyklejeniu elektrod, jak i w poprawnym wykonaniu defibrylacji. Dzięki temu urządzenie to jest koordynatorem całej akcji ratowniczej.

Na skuteczność defibrylatora AED wpływ mają

 

  • Możliwie jak najkrótsze przerwy podczas uciskania klatki piersiowej, które zarządza sam defibrylator,
  • Cyfrowy dźwięk, jak i głośność komunikatów wzrastająca wraz z hałasem otoczenia,
  • Przycisk pediatryczny, który pozwala na szybkie dostosowanie urządzenia do defibrylacji dzieci bez dodatkowych akcesoriów,
  • Wybór języka komunikatów, jak i metronom i instruktaż przeprowadzenia RKO.

Urządzenie to ma służyć z założenia wiele lat, dlatego też warto wyposażyć zakład pracy w defibrylatory stworzone w najnowszej technologii, które oferowane są przez liderów rynku.

 

Unijne standardy zobowiązują do wyposażania firm w defibrylatory

 

Jak już wspomniano polskie przepisy, niestety tego nie regulują. Niemniej jednak czynią to standardy UE. Według nich defibrylatory powinny znajdować się w każdym zakładzie pracy, w którym pracuje minimum 100 osób.

Drugą wytyczną stanowi czas docierania do AED. Jeżeli nie będziemy w stanie dotrzeć do defibrylatora w przeciągu 2 min. szybkiego marszu, oznacza to, że w firmie winno zostać umieszczone następne urządzenie. Rekomendowane są także miejsca takie jak chociażby portiernię, miejsca pierwszej pomocy, gdzie cały czas będą obecni pracownicy, którzy potrafią udzielać pierwszej pomocy.