Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Tylko szybkie udzielenie pomocy, polegającej na wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, może uratować poszkodowanego. Warto zaznaczyć, że NZK może wystąpić u każdego, m.in. w pracy, na zakupach czy w podróży. Dlatego tak ważne jest zapewnienie powszechnego dostępu do defibrylatorów AED, które pomagają ratować zdrowie i życie.

Czym są defibrylatory AED?

Są to automatyczne urządzenia, których zadaniem jest przywrócenie prawidłowej pracy serca. Zostały one wyposażone w system, który za pośrednictwem poleceń głosowych, pomaga w udzielaniu pomocy poszkodowanemu, nawet jeśli osoba z niego korzystająca, nie posiada specjalistycznej wiedzy.

W pełni automatyczny sprzęt monitoruję pracę serca i w odpowiednim momencie generuje impuls elektryczny, który pozwala przywrócić jego prawidłowy rytm.

Nie ulega wątpliwości, że defibrylatory są nieocenionym wsparciem w ratowaniu życia osób, u których z różnych przyczyn nastąpiło NZK. Dlatego tak ważne jest zaopatrzenie w nie sklepów, stacji benzynowych, dworców oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

AED w przestrzeni publicznej – program PAD

Automatyczne defibrylatory zewnętrzne znacznie zwiększają szansę na przeżycie poszkodowanego w przypadku wystąpienia NZK. Dlatego aby zadbać o powszechną dostępność do tego typu urządzeń, powstał program Publicznego Dostępu do Defibrylacji – PAD.

Jego celem jest zapewnienie dostępu do sprzętu AED w miejscach publicznych, w którym m.in. ze względu na duże natężenie ruchu, istnieje większe ryzyko wystąpienia nagłego wypadku, który będzie wymagał zastosowania wspomnianego urządzenia.

Pierwsza pomoc z wykorzystaniem defibrylatora AED, udzielona poszkodowanemu u którego wystąpiło NZK, znacznie zwiększa jego szansę na przeżycie. Dlatego tak ważne jest zwiększenie świadomości społecznej z zakresu RKO oraz zadbanie o szeroką dostępność do wspomnianych urządzeń w przestrzeni publicznej. Jest to kluczowe dla ratowania zdrowia i życia poszkodowanego, do czasu udzielenia mu specjalistycznej pomocy.