Co to jest defibrylator ?

Defibrylator AED (External Automated Defibrillator) - najogólniej rzecz ujmując funkcją defibrylatora jest przywrócenie osobie poszkodowanej prawidłowego rytmu serca za pomocą impulsu elektrycznego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Impuls elektryczny jest przekazywany choremu za pomacą elektrod które powinny być przyklejone do klatki piersiowej. W warunkach szpitalnych decyzję o defibrylacji podejmuje lekarz lub średni presonel medyczny (ratownik medyczny, pielęgniarka)

Defibrylacja jest zabiegiem prostym i skutecznym. Ważne żeby była wykonana niezwłocznie (najlepiej do 5 minut po zatrzymaniu krążenia). Wychodząć na przeciw tej potrzebie powstały defibrylatory automatyczne które rozpoznają zatrzymanie krążenia i prowadzą świadka zdażenia przez kolejne etapy reanimacji i defibrylacji za pomocą poleceń głosowych. Takie urządznie może obsługiwać każdy świadek zdażenia, a w idealnej sytuacji osoba przeszkolona z pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora AED

Zasada działania

Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha (lub oddycha nieprawidłowo) włączmy defibrylator. Następnie słuchamy i wykonujemy polenia emitowane przez defibrylator (np.: "odsłoń klatkę piersiową, "przyklej elektrody). Podczas procedury defibrylator AED analizuje pracę serca. W przypadku wykrycia zagrażających życiu pacjenta zaburzeń rytmu serca urządzenie wyda polecenie wciśnięcia przycisku "wstrząs" który ma na celu przywrócenie prawidłoweowego rytmu serca i tym samym krążenia krwi. Defibrylator AED ma udowodnioną wysoką skuteczność leczenia. Urządenie może użyć każdy świadek zdażenia bez wykształcenia medycznego. Urzędzenia są bezpieczne dla pacjenta i uźytkownika

Budowa

Defibrylator AED składa się z nastepujących elementów:

Defibrylator z panelem obsługi (najczęściej tylko 2 przyciski: włączenie i wyładowane)
Elektrod jednorazowych do monitorowania pracy serca i defibrylacji.
Baterii. Do defibrylatora można dokupić akcesoria takie jak: torby, szafki, uchwyty na ściane i tablice informacyjne.

Defibrylatory AED można podzielić na:

Automatyczne - urządzenie analizuje pracę serca i automatycznie wyładowuje impuls elektryczny - bez ingerencji ratownika np. defibrylator Samaritan Pad 360 P

Półautomtyczne - urządzenie analizuje pracę serca i informuje ratownika o potrzebie wyładowania impulsu elektrycznego "wcisnij przycisk wyładowania" - potrzebna jest ingerencja ratownika . Np.: defibrylator AED iPAD lub defibrylator AED ME PAD

Z asystentem RKO - taki defibrylator ma wbudowany czujniki ucisku siły i częstości ucisku kl. piersiowej. Urządzenie w trakcie reanimacji podaje informacje zwrotną o jakości ucisków klatki piersiowej "dobry ucisk" lub "uciskaj mocniej" (np. defibrylator AED plus). Defibrylatory z tą funkcją znacząco poprawiają jakość ucisków klatki piersiowej przez osobę bez doświadczenia.

Na co zwrócić uwagę podejmując decyzje o zakupie:

Okres gwarancji i dostępność akcesoriów
Cena i żywotnoś baterii - defibrylatory z reguły są wyposażone w baterie nieładowalne o długim czasie przydatności do użycia (zwykle 4-7 lat)
Cena i okres przydatności elektrod do defibrylacji 
Cena i okres przydatności do uzycia elektrod pediatrycznych lub koszt klucza pediatrycznego
Co wchodzi w skład proponowanego zestawu.

Szkolenia

Defibrylator AED może użyć każdy świadek zdarzenia. Szkolenie nie jest bezwzględnie wymagane ale zalecane. Sprzedawcy z reguły zapewniają taką możliwość. Koszt szkolenia to 350 - 700 zł netto

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) to zaawansowane, przenośne, jak i zautomatyzowane urządzenie medyczne, którego zadaniem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca u osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia krwi. Aparatura tego rodzaju, dzięki wydaniu poleceń głosowych i prostocie użycia, może zostać wykorzystany również przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego.

Skrót AED pochodzi z języka angielskiego (Automated External Defibrylator – Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator).

Automatyczny – tego rodzaju defibrylator to urządzenie całkowicie zautomatyzowane. Znaczy to, że działa on według wcześniej ustalonego algorytmu, którego zadaniem jest wykrywanie nieodpowiedniego rytmu serca, czy migotania komór. Defibrylator taki jak AED Plus, AED 3 Zoll czy Samaritan Pad poprowadzi nas łatwymi komunikatami poprzez cały proces ratowania życia i po właściwym przyklejeniu elektrod samodzielnie zbada rytm serca. Dzięki temu także samodzielnie zaleci podanie impulsu elektrycznego.

Zewnętrzny – dlatego, gdyż wyzwolenie energii odbywa się dzięki elektrodom, które przyklejany na skórę pacjenta. Elektrody te są jednorazowe i po skończonej akcji ratowniczej trzeba zamienić je na nowy zestaw.

Defibrylator – urządzenie, którego zadaniem jest przywrócenie odpowiedniego rytmu serca, przy pomocy impulsu elektrycznego. W wypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, wraz z resuscytacją krążeniowo – oddechową stanowi jedyny sposób na uratowanie życia.

 

Jak rozpoznać potrzebę zastosowania defibrylatora?

Istnieje kilka prostych do rozpoznania oznak, które wskażą, że konieczne jest użycie defibrylatora. Jak wskazują specjaliści, jedną z pierwszych oznak powinno być stwierdzenie, że pacjent nie oddycha. Sygnał ten oznacza zwykle zatrzymanie krążenia – w tym czasie liczy się możliwie najszybszym czas reakcji, który obejmuje wczesne rozpoczęcie resuscytacji, zastosowanie defibrylatora i wezwanie pogotowia ratunkowego. Jeżeli nie stwierdzimy oddechu, objawów takich jak szmer oddechu, czy ruchy klatki piersiowej należy przystąpić do natychmiastowego działania.

 

Jak należy używać defibrylatora AED?

Takiego typu urządzenia zwykle dostępne są w miejscach publicznych i z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy mieli problemu z ich znalezieniem. Kiedy już odnajdziemy, należy otworzyć opakowanie z defibrylatorem i włączyć go przy pomocy jasno oznaczonego przycisku. Kolejnym krokiem powinno być wyjęcie elektrod. Są na nich obrazki, które pokazują nam, gdzie trzeba je przykleić. Po przyklejeniu urządzenie rozpocznie wydawanie komend głosowych według tego, jak elektrody przeanalizowały rytm pracy serca i jakie działania będą odpowiednie do wybranej sytuacji. Sama reanimacja winna trwać do chwili pojawienia się pogotowia ratunkowego, które przejmie dalszą część akcji ratowniczej.

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego szkolenia, możemy mieć pewne obawy przed zastosowaniem defibrylatora. W nagraniu pewności siebie mogą pomóc nam odpowiednie kursy pierwszej pomocy.